Рус Укр
р о з р а б о т к а  и  п р о и з в о д с т в о   к о м п л е к с н ы х   м и н е р а л ь н ы х  у д о б р е н и й

ЗВІТ про виконання науково-технічної роботи “Проведення державних випробувань мінерального добрива “Донор”ЗВІТ

про виконання науково-технічної роботи

“Проведення державних випробувань мінерального добрива “Донор”

 

1. Місце проведення випробувань - розсадник розмноження відділу селекції озимої пшениці Миронівського інституту пшениці ім.В.М.Ремесла, у Миронівському районі Київської обл. Випробування були проведені співробітниками відділу фізіології і біохімії рослин Миронівського інституту пшениці ім.В.М.Ремесла.
2. Досліджуваний препарат - мінеральне добриво “Донор”, представлений для досліджень ЗАТ “Інститут системних інновацій “Салюс”..
3. Культура - озима пшениця Миронівська ранньостигла..
4. Тип грунту - чорнозем. Механічний склад ґрунту - легко суглинистий, типовий малогумусовий. Вміст гумусу 3,5-4%, рН грунту - 5,7. Дослідні ділянки мають ґрунт з товщиною гумусового шару 38-40 см..
5. Попередник озимої пшениці - горох. Фон живлення - NРК по 40 кг/га д.р. Норма висіву - 6 млн. зерен на 1 га..
6. На дослідній ділянці були проведені агротехнічні міроприємства: оранка грунту у VII місяці 2002 р., сівба - 19.09.2002 р., весняне підживлення N30 на д.р.
7. Вид досліджень - польовий, дрібноділяночний дослід..
8. Схема досліду представлена у таблиці 1.

Таблиця 1.

Варіанти

досліду

Норма

розходу

препарату,

кг/га

Період

обробки

рослин

Крат­

ність

оброб

ки

Очікуваний

ефект

1

Контроль

(Альто

Супер)

0,4

VII етап органогенезу

1

 

2

Альто Супер + Донор

0,5 (у вигляді 0,25% водного розчину)

Фаза виколошуван­ня (VI- VIII етапи по Куперман)

1

Зменшення захворюваності, підвищення якості зерна і урожаю озимої пшениці

 

9. Норма витрат робочої рідини - 200 л/га.
10. Спосіб застосування - обприскування з допомогою ранцевого обприскувача.
11. Облік маси та кондицій урожаю проведені 28.08.2003р.

 

Погодні умови

 Виникнення посухи в квітні -травні останнім часом є явищем притаманним сучасним погодним умовам.

Так квітень 2003 р. характеризувався порівняно прохолодною погодою. Мінімальна температура повітря на 10.04.03 р. була - 2,4°С на поверхні грунту -4,3°С.

Відновлення вегетації, спостерігалося 12.04.03р., але розмерзання грунту відбувалося аж до кінця квітня.

Опадів у квітні випало лише 24 мм. Травень був жарким, максимальна температура повітря коливалася від 20 до 31°С, а грунту - від 35 до 56°С, на вузлі кущіння в деякі дні температура доходила до 35°С. За травень випало тільки 45 мм опадів. Рослини потерпали від нестачі вологи.

Хвилеподібний характер ходу температур спостерігався і в червні, коли перепади максимальних нічних і денних температур становили 18-20°С (від +5 до +30°С) при цьому сума опадів не перевищила травневих.

Сильні опади у липні призвели до ураження колосу чорноколосицею навіть сортів ярої пшениці, для якої це захворювання не притаманне з фізіологічних причин.

 

Результати досліджень.

 Суцільне обприскування рослин озимої пшениці сорту Миронівська ранньостигла в фазу формування зернівки препаратом “Донор” на дослідних ділянках проводилася ранцевим оприскувачем із розрахунку 0,5 кг/га у вигляді 0,25% водного розчину з Альто Супер.

Обробка рослин озимої пшениці препаратом “Донор” усунула захворювання колосу чорноколосицею за рахунок збереження прапорцевого листка, захистивши пігмент-білковий комплекс від розпаду. Все це сприяло підвищенню урожайності за рахунок збільшення маси зерна в колосі, маси 1000 зерен та за рахунок збереження продуктивних пагонів кущіння.

Обробка рослин озимої пшениці препаратом “Донор” практично повністю усунула ураження рослин мікозами (фузаріоз, церкоспорелльоз, альтернаріоз, септаріоз та ін.). При цьому висота рослин і вміст “сирого” протеїну в зерні залишилися незмінними.

 

Таблиця 2.

Варіанти

Загальна кількість колосся 3 1 м2

Відсоток

ураження,

%

Маса

1000

зерен,

г

Маса зерна з 1

колоса,

г

Урожай,

ц/га

Альто Супер (0,4кг/га)

315

46

34

0,86

27,9

Альто Супер + «Донор» (у вигляді 0,25% водного розчину)

350

22

36,2

1,03

36,1

 

Висновок

 Встановлена можливість ефективного попередження захворювання озимої пшениці мікозами та враження чорним колосом і в умовах нестабільних метеоумов при застосуванні мінерального добрива “Донор” при нормі застосування, вказаній в таблиці 3, у фазі виколошування (VII етап по Куперман). За рахунок створення оптимальних умов розвитку рослини і збереження продуктивних пагонів кущіння в підсумку дослідів відмічені збільшення маси зерна в колосі та маси 1000 зерен із загальним збільшенням урожайності.

Досліджене добриво “Донор” може бути рекомендоване як ефективний засіб збереження і підвищення урожайності озимої пшениці - особливо при наявності нестабільних або стресових погодних умов.

 

ІНФОРМАЦІЯ

про застосування мінерального добрива “ДОНОР” при вирощуванні зернових

 Таблиця З

Назва препарату (діюча речовина), фірма, країна

Норма

витрати

препарату

Культура, об’єкт, що оброблявся

Спосіб

обробок,

обмеження

Максимальна

кратність

обробок

Мінеральне

добриво

«Донор»,

порошок, розчин ЗАТ «Інститут системних інновацій «Салюс»,

Україна

0,05-

0,25%-й

розчин

Озима

пшениця

Обприскування рослин в фазу виколошування

1

 

МИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ "ДОНОР"    КОМПЛЕКСНОЕ УДОБРЕНИЕ "БІОФОРА"    УДОБРЕНИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ    УДОБРЕНИЕ ДЛЯ ПОДКОРМКИ